Hvem hjælper jer når I skal have jeres IT-investeringerne op og køre? Hvad enten der er tale om helt nye IT-løsninger eller eksisterende IT-løsninger der får ny funktionalitet, så skal de også implementeres. Og det kan vise sig at være lidt mere kompliceret end først antaget, at få systemerne på plads, for ikke at tale om at ‘flytte ind i dem’ – at få data og brugere på plads – hvis man ikke har erfaring med det.

Vi kan hjælpe jer med både implementering af jeres IT-systemer, at få flyttet data, filer og brugere til de nye systemer og vi har erfaringen der gør det muligt for os, at rådgive dig om hvordan I får størst succes med de nye muligheder der ligger i de systemer der skal implementeres.

Og på baggrund af vores erfaringer kan vi hjælpe jer, ikke bare med at få overblik over, hvilke beslutninger I skal træffe i forbindelse med implementeringer, vi kommer også gerne med vores anbefalinger til, hvilke valg vi mener er de rigtige.

Eksempler på implementeringer

Herunder finder du en række eksempler på implementeringer vi har hjulpet vores kunder med. Det er ikke en udtømmende liste men  eksempler: